Boomverzorging

Bomen met de juiste visie en snoeitoepassing behandelen zodat het blijvend en in zijn natuurlijke vorm in uw tuin behouden kan blijven.

Vruchtbomen

Snoeiwerkzaamheden voor optimale bloei en vrucht.

Achterstallig of onderhoudssnoei

Achterstallig of onderhoudssnoei wordt uitgevoerd bij volwassen bomen, waarbij dode en slecht aangehechte takken verwijderd dienen te worden. Ook kunnen overlange takken ingenomen worden. Verder kunnen er afspraken gemaakt worden i.v.m. het af te voeren of te versnipperen takhout.

Vellen & Uitkleden

Als een boom onveilig geworden is, in de weg staat of een andere boom in zijn groei belemmerd, kan er overgegaan worden tot het kappen van de boom.
Hiervoor dient altijd een kapvergunning aangevraagd te worden, voor deze aanvraag dient u rekening te houden met een periode van 6 tot 8 weken.

Wij kunnen afhankelijk van de situatie, de boom vellen of uitkleden (in stukken naar beneden halen). Takken en stamhout kunnen in overleg, achterblijven of worden afgevoerd en de boomstobben kunnen wij weg frezen.